CONTACT US

Chairman: Marcin Kisiel:
email: marcin.kisiel@markistrans.pl
tel. +48 602 369 964

Vice-Chairman: Krzysztof Kisiel:
email: krzysztof.kisiel@markistrans.pl
tel. +48 606 205 918

Office:
email: biuro@markistrans.pl
tel./fax +48 25 683 10 14

Postal Address:
ul. Słoneczna 2A
08-400 Garwolin, Poland

VAT NO. 826-213-17-30
KRS 0000319194
REGON 141638207
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.820.000 PLN

Sąd Rejonowy w Warszawie,
ul. Czerniakowska 100,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000319194