Kontakt

Captcha

Prezes Marcin Kisiel:
email: marcin.kisiel@markistrans.pl
tel. +48 602 369 964

V-ce prezes Krzysztof Kisiel:
email: krzysztof.kisiel@markistrans.pl
tel. +48 606 205 918

Biuro:
email: biuro@markistrans.pl
tel./fax +48 25 683 10 14

Adres do korespondencji:
ul. Słoneczna 2A
08-400 Garwolin

NIP 826-213-17-30
KRS 0000319194
REGON 141638207
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1.820.000 PLN

Sąd Rejonowy w Warszawie,
ul. Czerniakowska 100,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000319194